About

ผมเห็นอะไรที่มันผ่านไป ผ่านมา บางครั้งก็รู้สึกว่า เราน่าจะทำบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ที่ผ่านเข้ามาหาเรา วันนี้ เวลานี้ เราอาจจะรู้สึกแบบนี้ วันเวลาผ่านไป เราผ่านอะไรมากขึ้น (กว่านี้)​ เราก็อาจจะคิดอีกแบบ การได้มีโอกาสนั่งอ่านบทความที่ตัวเองเขียน ในวันข้างหน้า เราน่าจะใช้มันเป็นเครื่องย้อนเวลากลับไปหาความรู้สึกเก่า ๆ ได้อีกครั้ง ใครจะไปรู้ว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไรเข้า เนอะ….

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s