Video

Chair Navigator :-)

Nissan นำเอาเทคโนโลยี่ของการนำจอดอัตโนมัติมาใช้กับสำนักงานของทุก ๆ คน การให้เก้าอี้วิ่งเข้าจุดเอง (แม้มันจะขัดกับวิสัยของคนญี่ปุ่นที่จะปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นก็ตาม เขาบอกว่า ก็ในเมื่อมันเอารถเข้าจอดได้ ทำไมจะเอาเก้าอี้เข้าไม่ได้ ในห้องจับเซนเซอร์การเคลื่อนที่ แล้วเช็คพิกัดของเก้าอี้ สั่งงานผ่านไวไฟ

วิศวกรหน้าเด็กบอกว่า จะเป็นการใช้งานยานยนต์ไร้คนขับใน “อนาคต” แม่ง…​คิดไปเพื่อคนอื่น…บ้านเมืองกรูไม่มีจริง ๆว่ะ

เก้าอี้อัจฉริยะ

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s