Aside

รวมมิตร Manager Talk (2014-2015)

20160109 พอดีได้มีโอกาสรวบรวม เรื่องราวของแต่ละอาทิตย์ของการทำงานมาไว้ด้วยกันซะที ปีกว่า ๆ แน่ะ พอมารวบรวมก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีเรื่องราวเขียนออกมาได้มากมายขนาดนี้ เป็นกิจกรรมประจำสัปดาห์ที่เสพติดมานาน ต่อเนื่องไม่เคยขาด ๔๘ สัปดาห์ ไม่รู้ไปสรรหาอะไรมาเขียนนักหนา พอหยุดมันลงก็รู้สึกว่าขาดกิจกรรมของชีวิตไป เหงา ๆ เหมือนกัน คงใช้เวลาอีกสักพักเพื่อหาพลังกลับมาอีกครั้ง…. สนใจก็ตามลิงค์นี้ครัช….

 1. Manager Talk 20141012     http://wp.me/p15ZvA-km
 2. Manager Talk 20141019     http://wp.me/p15ZvA-kq
 3. Manager Talk 20141026     http://wp.me/p15ZvA-kt
 4. Manager Talk 20141102     http://wp.me/p15ZvA-kw
 5. Manager Talk 20141109     http://wp.me/p15ZvA-kz
 6. Manager Talk 20141116     http://wp.me/p15ZvA-kC
 7. Manager Talk 20141123     http://wp.me/p15ZvA-kF
 8. Manager Talk 20141130     http://wp.me/p15ZvA-kI
 9. Manager Talk 20141207     http://wp.me/p15ZvA-kL
 10. Manager Talk 20141214     http://wp.me/p15ZvA-kO
 11. Manager Talk 20141221     http://wp.me/p15ZvA-kR
 12. Manager Talk 20141228     http://wp.me/p15ZvA-kU
 13. Manager Talk 20150104     http://wp.me/p15ZvA-kX
 14. Manager Talk 20150111     http://wp.me/p15ZvA-l1
 15. Manager Talk 20150118     http://wp.me/p15ZvA-l4
 16. Manager Talk 20150125     http://wp.me/p15ZvA-l7
 17. Manager Talk 20150201     http://wp.me/p15ZvA-la
 18. Manager Talk 20150208     http://wp.me/p15ZvA-ld
 19. Manager Talk 20150215     http://wp.me/p15ZvA-lg
 20. Manager Talk 20150222     http://wp.me/p15ZvA-lj
 21. Manager Talk 20150301     http://wp.me/p15ZvA-lm
 22. Manager Talk 20150308     http://wp.me/p15ZvA-lt
 23. Manager Talk 20150315     http://wp.me/p15ZvA-lw
 24. Manager Talk 20150322     http://wp.me/p15ZvA-lz
 25. Manager Talk 20150329     http://wp.me/p15ZvA-lC
 26. Manager Talk 20150405     http://wp.me/p15ZvA-lF
 27. Manager Talk 20150412     http://wp.me/p15ZvA-lI
 28. Manager Talk 20150419     http://wp.me/p15ZvA-lL
 29. Manager Talk 20150426     http://wp.me/p15ZvA-lO
 30. Manager Talk 20150503     http://wp.me/p15ZvA-lR
 31. Manager Talk 20150510     http://wp.me/p15ZvA-lU
 32. Manager Talk 20150517     http://wp.me/p15ZvA-lX
 33. Manager Talk 20150524     http://wp.me/p15ZvA-m0
 34. Manager Talk 20150531     http://wp.me/p15ZvA-m3
 35. Manager Talk 20150607     http://wp.me/p15ZvA-m6
 36. Manager Talk 20150614     http://wp.me/p15ZvA-m9
 37. Manager Talk 20150621     http://wp.me/p15ZvA-mc
 38. Manager Talk 20150628     http://wp.me/p15ZvA-mf
 39. Manager Talk 20150705     http://wp.me/p15ZvA-mi
 40. Manager Talk 20150712     http://wp.me/p15ZvA-ml
 41. Manager Talk 20150719     http://wp.me/p15ZvA-mo
 42. Manager Talk 20150726     http://wp.me/p15ZvA-mr
 43. Manager Talk 20150802     http://wp.me/p15ZvA-mu
 44. Manager Talk 20150809     http://wp.me/p15ZvA-mx
 45. Manager Talk 20150816     http://wp.me/p15ZvA-mA
 46. Manager Talk 20150823     http://wp.me/p15ZvA-mD
 47. Manager Talk 20150830     http://wp.me/p15ZvA-mG
 48. Manager Talk 20150907 (Limited Edition)     http://wp.me/p15ZvA-mJ

+++ END +++

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s