Manager Talk 20120108

สวัสดีครับเพื่อนพนักงานทุกคน คงยังไม่สายที่จะขอกล่าวคำว่า “สวัสดีปีใหม่” กระต่ายน้อยไป งูใหญ่มา บ้างก็ว่าพญานาค มังกรทองไปโน่น ตามความเชื่อของแต่ละคนและพื้นที่ น่าแปลกที่หลาย ๆ พื้นที่ในโลกของเรานับปีนักษัตรยิ์เหมือนกัน ญี่ปุ่น จีน ก็มีปีนี้เป็นปีมังกรเช่นเดียวกัน คงจะเป็นเพราะพื้นเพรากเหง้าของมนุษยชาตินั้นมาจากจุดเดียวกันและแพร่ขยายไปตั้งแต่ลิงตัวแรกในอัฟริกาลุกขึ้นมายืนสองขาและเพ่นพ่านไปตามที่ต่าง ๆ ในโลกกลายเป็นที่มาของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเรา ปีใหม่นี้โดยเฉพาะของผมและจากที่ผมสังเกตเห็นว่ามันผ่านไปแบบเนือย ๆ ไม่ค่อยจะสุขสนุกสุดเหวี่ยงเท่าไหร่ แม้จะมีการเฉลิมฉลองกันไปทุกที่แต่ว่าบรรยากาศมันไม่ค่อย”เต็ม”เหมือนที่เคยผ่านมา อาจจะเป็นเพราะว่าหลายคนต้องประสบเคราะห์จากภัยธรรมชาติ บ้างก็ต้องยังหวั่น ๆ กับการกลับเข้าทำงานในพื้นที่ ๆ ประสบภัย ว่ากันว่ามีแรงงานเกือบล้านคนในพื้นที่ดังกล่าว นั่นหมายถึงคนอีกหลายล้านที่ต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขา ไหนจะหนี้สิน และ ค่าใช้จ่ายที่ต้องเพิ่มขึ้น จิปาถะ เป็นใครก็ต้องเครียดกันแน่นอนครับ หวังว่าเพื่อนๆร่วมงานของราซึ่งอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าคนอื่นอีกมากมายจะสามารถประคอง และ ฝ่าฝันวิกฤตของชาตินี้ไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งครับ ปีที่แล้วเป็นปีมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนม์มายุครบเจ็ดรอบ แปดสิบสี่พรรษา เป็นปีมหามงคลของปวงชนชาวไทย ปีนี้ก็เป็นปีสำคัญของชาวพุทธทั้งโลกนะครับ คือ เป็นปีที่ศาสนาพุทธมีอายุครบ 2600 ปี สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งเห็นธรรมในคืนวันเพ็ญเดือนหก เมื่อพระชันษา 35 และได้ทรงเผยแผ่ศาสนาต่อมาเป็นเวลา 45 ปีจนเสด็จดับขรรค์ปรินิพพานเมื่อพระชันษา 80 ปี นับจากวันที่ทรงตรัสรู้ จนล่วงมา 2555 ปีหลังเสด็จปรินิพพาน ก็จะมาครบ 2600 ปีในปีนี้ครับ หลาย ๆ หน่วยงานก็เริ่มทำการรณรงค์กิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ เริ่มกันตั้งแต่ต้นปีนี้ เราก็อาจจะได้นำเอากิจกรรมบางอย่างมารณรงค์ต่อในหน่วยงานเราเช่นกันครับ นอกจากนี้ ปีนี้ยังเป็นปีที่รณรงค์ให้มีการใช้ภาษาอังกฤษ ก.ศึกษาฯถึงกับต้องประกาศให้ทุกวันจันทร์ ทุกโรงเรียน ทั้งครูบาอาจารย์ นักเรียน ต้องทักทาย และ ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษกันอย่างสุดลิ่ม…สาเหตุคืออะไรเหรอครับ ก็เพราะว่าอีกสี่ปีจากนี้ 2558 จะเป็นปีที่อาเซียนทุกประเทศจะเปิดเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียนร่วมกัน (แบบอียู) การติดต่อสื่อสาร การเคลื่อนย้ายของการผลิต การแข่งขัน ฯลฯ จะเกิดอย่างเสรีมากขึ้น ทั้งภายในและภายนอก หากเด็กรุ่นใหม่ของเรายังคงขาดทักษะเรื่องภาษานี้ไป การแข่งขันของเราก็จะด้อยลงครับ อีกไม่นานเราจะเห็นเพื่อนบ้านของเราเข้ามาทำงานเสรีในเมืองเรา เช่นกัน เราก็สามารถไปทำงานเมืองเขาได้ แต่เวลานั้น หากเราเพิ่งเริ่มขยับตัว มันจะช้าไปนะครับ ภาคการผลิตบางส่วนของเวียตนามในปัจจุบันนั้น พนักงานจะขวนขวายไปเรียนภาษาอังกฤษต่อหลังจากเลิกงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดเวลา ขณะที่เด็กเรายังติดเกมส์ออนไลน์ สังคมออนไลน์ (เรามีผู้ใช้เฟซบุ๊ค 13 ล้านคน มากเป็นอันดับต้น ๆ ของโลก) อีกไม่กี่ปีแล้วครับที่เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้ง ขอให้เรามองดูตัวเราด้วยนะครับ ใครอายุยี่สิบวันนี้ อีกห้าปี ยี่สิบห้า ใครอายุสามสิบ อีกห้าปี สามสิบห้า ถามตัวเองว่า เราจะมีศักยภาพในการแข่งขันกันตลาดแรงงานรุ่นใหม่ ๆไหม เราต้อง”เตรียมตัว”ให้ดีครับ

เปิดโครงการ “2555 ปีแห่งการรณรงค์การพูดภาษาอังกฤษ English Speaking Year 2012” ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเปิดโครงการ “2555 ปีแห่งการรณรงค์การพูดภาษาอังกฤษ English Speaking Year 2012” เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา เป็นประธาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงและสถานศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวว่า สืบเนื่องมาจากการที่กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสำคัญของการรวมกลุ่มของอาเซียน เพื่อก้าวสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียนผนึกความร่วมมือกัน ในการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างอาเซียนสู่การเป็นศูนย์กลางการค้า และอุตสาหกรรมของโลก ตามเป้าหมายการสร้างประชาคมอาเซียน ภายในปี 2558 พร้อมทั้งกำหนด “ยุทธศาสตร์ 2558 เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายในการผลิตบุคลากรเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ของประเทศบนฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ และเตรียมความพร้อมของไทยต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้ใน 5 ภูมิภาคหลักของโลก การที่ประเทศไทยจะต้องก้าวเข้าสู่การรวมตัวดังกล่าว จึงทำให้กระทรวงศึกษาธิการมุ่งปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทยเพื่อยกระดับองค์ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่ การรณรงค์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศหลัก รวมทั้งภาษาสากลอื่นที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก เพื่อให้คนไทยสามารถสื่อสารและเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้อย่างกว้างขวางไร้พรมแดน ปัจจุบัน มีคนทั่วโลกใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสารถึง 2,000 ล้านคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก และภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่ใช้ในการทำงานของอาเซียนอีกด้วย ทั้งนี้ โครงการ “พ.ศ.2555 ปีแห่งการพูดภาษาอังกฤษ” เป็นความร่วมมือระหว่าง ศธ. กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนเครือข่ายความร่วมมือด้านการสอนภาษาต่างประเทศ ได้แก่ โรงเรียนนานาชาติ สถาบันสอนภาษาต่างประเทศ (บริติช เคาน์ซิล และเอ ยู เอ) และกระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้วันจันทร์เป็นวันภาษาอังกฤษของ ศธ.ที่จะได้ใช้ภาษาอังกฤษในการทักทาย โดยไม่ต้องคำนึงถึงความถูกผิด แต่ขอความร่วมมือให้ช่วยกันพูด ที่ต้องทำเช่นนี้ เพราะต้องการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกว่าการพูดภาษาอังกฤษเป็นเรื่องธรรมดา จากนั้นอาจจะมีการขยายเวลาของการพูด จาก 1 วันต่อสัปดาห์ เป็น 2 วัน หรืออาจจะเพิ่มชั่วโมงขึ้นเรื่อยๆ

ท้ายสุด ปีที่แล้วปีแห่งการรณรงค์สวมหมวกกันน็อคกันทั้งประเทศ ก็น่าจะเห็นผลลัพธ์ไปแล้วครับว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จ อุบัติเหตุก็ยังเกิดและสร้างความเสียหายให้กับทุกคนอย่างต่อเนื่อง ผมพูดเรื่องนี้เพื่อให้เราได้รู้สึกถึงว่าการรณรงค์ใด ๆ ที่ปราศจากกระบวนการเปลี่ยนรากเหง้าความคิด ปลูกจิตสำนึกอย่างยั่งยืน ทำแบบผิวเผิน ผลที่ได้คือการลงทุนที่ไร้ค่า และ กลับไปสร้างการดื้อยา (การต่อต้าน)ขึ้นมาในภาพรวม แต่ก็นั่นแหละครับ นโยบายดี ๆ บางครั้งก็ติดขัดจากการนำเอาไปตอบสนอง รวมทั้งการไม่แน่นอนของทิศทางและนักการเมือง ประชาชนเต็มขั้นอย่างเราก็ไม่ต่างอะไรจากเหยื่อของการเมืองเหล่านั้นครับ ไม่มีอะไรดีไปกว่าดูแลรักษาตัวเอง ปกป้อง คุ้มครองคนที่เรารัก ให้เวลากับคนที่รักเรา มากเท่าที่จะมากได้ เมื่อวันใดที่ความพลัดพรากต้องมาถึง เราจะไม่นึกห่วงพะวงหรือรู้สึกผิดกับความคิด “ถ้ารู้ว่า….. จะ…….” ขอให้ทุกคนรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมกับความสำเร็จของบริษัทฯในครั้งนี้ และ ก้าวไปพร้อม ๆ กับบริษัทฯในการมุ่งไปสู่ความสำเร็จในอนาคตต่อไปครับ สวัสดีครับ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s