คนบ้านเดียวกัน…

05.09.2010 ได้ดูรายการเจาะใจสัปดาห์ก่อน Insipration Voice แขกรับเชิญคือ อ.นิธิ เอียวศรีวงศ์ นักคิดระดับประเทศ
คำถามนึง พิธีกรถามว่า คิดอย่างไรที่สังคมปัจจุบันนี้คนไม่คุยกัน ต่างคนต่างอยู่….
เป็นแค่คำถามสั้น ๆ เหมือนไม่มีอะไร แค่หยั่งความคิด
อ.นิธิ เริ่มคำตอบด้วยคำถามว่า คุณรู้มั๊ย คนเราอยู่ร่วมกันทำไม
สังคมก่อนเก่า คนที่ทำอะไรเหมือน ๆ กัน จะอยู่ด้วยกัน
เช่นคนข้างแม่น้ำก็ทำนา จับปลา
คนใกล้ทะเลก็ทำประมง เป็นต้น
ทุกวันก็จะมีการพูดคุยกันและกัน เรื่องการทำงาน
ทุกคนทุกบ้าน รอ และ ทำ อะไร ที่คล้าย ๆ กัน
เช่นถ้าน้ำขาดช่วงลงมา ทุกคนที่ทำนา จะต้องร่วมด้วยช่วยกันสืบหาต้นตอ และ แก้ปัญหาร่วมกัน
คือ มองผลประโยชน์ส่วนรวม (ที่มาจากผลเล็ก ๆ ของตน) มาก่อน
ทุกคนจะมีเรื่องคุยกัน เช่น จะทำนาเมื่อไหร่ วัชพืชเยอะมั๊ย จะตกกล้า ลงแขก ฯลฯ
 
แต่ปัจจุบัน สังคมมันซับซ้อนกว่านั้น
คนในสังคมที่เล็ก ๆ ที่สุด เห็นปัญหาคนละปัญหากัน
บ้านไหนเป็นข้าราชการก็อย่าง
พ่อค้า ก็อย่าง
บ้านขับแท็กซี่ก็อย่าง
ไม่ได้มองเห็นจุดร่วมกัน ต่างคนต่างอยู่
ในรุ่นแรก ๆ ของการอพยพเข้าเมือง คนรุ่นแรก จะยังคงมีการพูดคุยแลกเปลี่ยน
เพราะทุกคนยังเป็นผู้มีภาวะเดียวกัน คือ อพยพย้ายถิ่น เพราะปัญหา(ที่ตจว.) เหมือนกัน
แต่พอรุ่นถัดไป ไม่ใช่….มันก็ห่างกัน ห่างกัน
พิธีกรถามว่า ต้องทำอย่างไร…
คำตอบมีมากมาย ไม่ขอพูดถึง เพราะสนใจเรื่อง ผลประโยชน์ที่ไม่ตรงกัน ทำให้คนไม่คุยกัน
 
วัดเคยเป็นที่ ๆ ทุกคนมาเจอกัน แล้ว แลกเปลี่ยนความคิดเห็น
สังคมไทยปัจจุบัน วัยทำงานไม่เข้าวัด
วัดจึงเป็นที่สุดท้ายของคนก่อนตายแค่นั้น
 
ย้อนกลับมาคิดเรื่องของการทำงานที่นี่ ที่ปัจจุบัน
เมื่อแรกเริ่ม ทุกคนประสบปัญหาเดียวกัน คือการทำงานกับฝรั่ง
ต่างคนต่างไม่รู้ ว่าจะเป็นอย่างไร
มีการพูดคุย แลกเปลี่ยนและรับฟังกันและกัน
เวลาผ่านไปนานเข้า นานเข้า หลายคนตั้งตัวได้ ไต่เต้า และ เอาเต้าไต่ขึ้นมา
ถัดมาไม่นาน แต่ละคนมองเรื่องการทำงานไม่เหมือนกันแล้ว
คนนึงมองว่าเราต้องทำสิ่งนี้ เพื่อบริษัทจะได้อยู่รอดไป(กับเรา)นาน ๆ
อีกคนกลับมองว่า ถ้าทำแบบนี้ เราจะได้ผลประโยชน์ส่วนตัวเร็ว ๆ ไม่สนหรอกว่าจะอยู่นานรึเปล่า
อุปมาอุปไมยกับพวกชาวนาที่ไม่มีใครมองเห็นปัญหาน้ำเป็นส่วนรวม
อยากดึงน้ำเข้านาก็เอา อยากปล่อยน้ำเสียก็เอา
เอารัดเอาเปรียบ และ เห็นกับประโยชน์ส่วนตน
สักวัน น้ำที่จะทำนาก็ไม่มี ….
ทุกคนจะเดือดร้อนกันหมด…
 
เหมือนความแตกแยกของสังคมไทยตอนนี้
นักคิดระดับประเทศท่านให้ข้อคิดไว้ดีจัง
 
จบ
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s