บทความแบ่งปัน องค์กรเดียวกัน

16.08.2010 มีฟอร์เวิร์ดเมล์ เป็นจุลสารประจำหน่วยงานหนึ่ง
ข้อความ….Nerd smile
 

ข่าวสารบริษัท ประจำเดือนสิงหาคม 2553

องค์กรเดียวกัน

องค์กร คืออะไร หากเพื่อน ๆ ร่วมงาน เปรียบเทียบองค์กร จะเปรียบเทียบกับอะไร สิ่งที่ใกล้ตัวที่สุดของเรา ก็เคย ร่างกายของเรานั่นเอง ดังนัน้ วันนีเ้พื่อน ๆ ร่วมงาน รู้จักร่างกายของตัวท่านเองหรือยัง งัน้ เรามาดูร่างกายของเรากัน

ร่างกายของเราประกอบกันขึน้ มาจากส่วนย่อยที่เล็กที่สุดได้แก่ เซลล์ หน่วยที่เล็กที่สุดนี้จะรวมตัวกันเป็นเนือ้เยื่อแล้วประกอบกันเป็นอวัยวะหลักต่าง ๆ ของร่างกายเพื่อที่จะทำงานได้ซับซ้อนยิ่งขึน้ ระบบต่าง ๆ ของเรา สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมหัศจรรย์ มีการตรวจสอบการทำงานและร่วมงานกันของแต่ละอวัยวะได้อย่างลงตัว เพราะหากอวัยวะส่วนไหนของร่างกายบกพร่อง หรือเป็นเนือ้ ร้าย ร่างกายของเราก็จะเจ็บป่วย ดังนัน้ หากพนักงานได้ตระหนักว่าร่างกายของเราก็เปรียบเสมือนองค์กรของเรา เพื่อน ๆ ร่วมงาน ก็จะมีองค์กรที่ได้รับการออกแบบมาได้อย่างดีที่สุดในโลก เพราะเราก็จะไม่อยากให้ร่างกายของเราเจ็บป่วย ดังนัน้หากมีเพื่อน ๆ ร่วมงาน คนใดคนหนึ่ง คิดไม่ดีต่อองค์กร หรือมีความคิดที่เป็นลบ หรืออคติต่อองค์กร ก็เปรียบเสมือนมีเนื้อร้ายที่อยู่ในร่างกายของเรา แต่ถ้าเพื่อน ๆ ร่วมงาน ร่วมมือ ร่วมใจร่วมแรง ร่วมพลัง ร่างกายของเราก็จะแข็งแรง สามารถผลักดันงานออกมาได้ดี เพราะเรามีพลังที่เป็นหนึ่งเดียวกัน เป็นร่างกายที่ทำงานพร้อมเพรียงกัน รู้จักหน้าที่ของตน มีนํ้าใจต่อกันช่วยเหลือกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน ก็จะเหมือนระบบการทำงานของร่างกาย หากระบบในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่อง อวัยวะส่วนอื่นก็จะต้องทำงานแทนกันได้ในบางครั้ง

สุดท้ายนี้ หากเพื่อน ๆ ร่วมงาน อยากให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคน นั่นก็หมายถึงว่า เพื่อน ๆ ร่วมงาน อยากให้องค์กรนำพาไปสู่ความสำเร็จ ดังนัน้ ถ้าใครคิดร้ายต่อองค์กร ก็หมายถึงว่าคุณมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง

อ่านแล้ว ก็มามองรอบๆ ตัวเอง…Hot smile

ทุกองค์กร เป็นเหมือน ๆ กัน แบ่งกลุ่มพนักงานเป็นสามประเภท

  1. รัก และ เทิดทูนเหนือสิ่งอื่นใดOpen-mouthed smile
  2. เฉย ๆ ไม่รัก ไม่หลง ไม่เกลียดDisappointed smile
  3. เกลียดและ เบื่อหน่าย อยู่ไปวัน ๆ (เพราะไม่รู้จะไปไหน)Sad smile

เสน่ห์ของที่ทำงาน คือ การคละเคล้ากันของหลากหลายความรู้สึก การทำให้ทั้งหมดขับเคลื่อนไปด้วยกัน คนรัก และ คนเกลียดต้องคุยกัน ประสานงานกัน เป็นเสน่ห์สุด ๆ

ผู้บริหารมือฉมัง คือ คนที่สามารถไปอยู่ และ ทำงานกับคนทั้งสามกลุ่มได้อย่างกลมกลืนParty smile

สุดยอดจริง ๆ

ส่วนตัว เห็นว่า ไม่ว่าจะมีอีกกี่จุลสาร หรือ ใบประกาศชมเชย ก็เปลี่ยนแปลง "ทัศนคติ" ได้อย่างยากเย็น

ภูเขาน้ำแข็ง ที่เราเห็นลอยตุ๊บป่อง ๆ นั้นน่ะ มันแค่สิบ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ ของทั้งหมดเอง

ที่มันจมอยู่นั่นต่างหาก สิ่งที่เรามองไม่เห็น…

เหนือฟ้า ยังมีฟ้า

เหนือกระดาษ มีซาลาเปา…

จบ..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s